Prawo odszkodowań

Kancelaria reprezentuje m.in. interesy poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych oraz na skutek błędu lekarskiego, zdarzeń losowych czy też poszkodowanych w wyniku szkody w transporcie oraz w szkodach łowieckich. Pomagamy uzyskać stosowne zadośćuczynienie za doznany ból i cierpienie jak i odszkodowanie za zniszczone lub utracone mienie. Kancelaria reprezentuje klientów zarówno w postępowaniach przed zakładami ubezpieczeń jak i w procesach sądowych.

Dzięki stałej i ścisłej współpracy z doświadczonymi lekarzami oraz rzeczoznawcami z dziedziny techniki samochodowej, wyceny maszyn i urządzeń oraz wyceny szkód łowieckich możliwe jest określenie wysokości szkody, a w konsekwencji – wysokości odszkodowania.

Przedmiotem działalności Kancelarii jest też prowadzenie przy udziale Towarzystwa Rzeczoznawców i Likwidatorów Szkód szkoleń z zakresu likwidacji szkód łowieckich.